lørdag 8. november 2008

Branntragedien må skape debatt

Brannen på Gulskogen er sannsynligvis den største tragedien som berører utenlandske arbeidere i Norge, og en av de mest alvorlige brannene i Norge på lang tid. Foreløpig er det umulig å vite hvordan brannen kunne få så store konsekvenser.

Vi skal først sørge med familiene i hjemlandet, og så fortjener brannen en seriøs debatt om boforholdene til gjestearbeidere. Det ser ut til å være farligere for dem å bo enn å jobbe i Norge. Brannen er den siste av flere branner som har rammet polakker i Norge. En polsk håndverker omkom sist uke da campingvognen tok fyr i Nedre Eiker. For halvannet år siden omkom to polske håndverkere i Oslo da huset brant. Også her var huset leid av et bemanningsselskap.

Med så mange polske arbeidere i Norge vil noen alltid bli rammet. Men både i arbeidslivet og i forhold til branner ser det ut som en overrepresentasjon av utenlandske arbeidere fra Øst-Europa.

Norge er et attraktivt land for utenlandske håndverkere på grunn av høye lønninger og stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Men de høye boutgiftene som følger med gjør det fristende å finne billigst mulige løsninger, både for dem som organiserer arbeidskraften og for håndverkerne som må betale for det. Faren er til stede for at det kan gå på sikkerheten løs.

Nå vet vi ikke alt om hvordan boforholdene har vært i boligen som brant, og om det har noe som helst innvirkning på at brannen kunne få så store konsekvenser. Derfor er det også riktig og viktig at Direktoratet for samfunnsssikkerhet og beredskap (DSB) har varslet undersøkelser. Disse undersøkelsene vil berøre eieren i Drammen, bemanningsselskapet Proffjobb som leier huset med tre godkjente leiligheter, og eventuelt andre som organiserer de mer enn 20 enkeltmannsforetakene som er registrert på adressen. Det vil ikke hjelpe familiene til de omkomne, men er viktig for å kunne unngå nye branner.

Lønns- og arbeidsmiljøet for utenlandske arbeidere har skapt stor debatt i Norge. Brannen på Gulskogen kan gi grunnlag for en like viktig debatt om boforholdene.

2 kommentarer:

 1. Jeg mener å ha lest at bygget var 120 m2 i tre etasjer. Om det bodde 22 mennesker der, er det altså 16 m2 per person.

  Dessuten mener jeg å ha lest at utleier trodde det bodde vesentlig færre der.

  Noe sier meg at dette bygget var rimelig overbefolket.

  Du har rett i at det er for tidlig å si noe om årsaken, men basert på ovennevnte informasjon er det en betimelig debatt du reiser.

  SvarSlett
 2. Det bodde mange der, men vi vet ikke helt hvor mange ennå. Så det er et tema, Samtidig er det ikke sikkert at det var veldig mye verre enn et middels studentkollektiv osv. Uten at jeg skal peke på noen sammenheng med årsaken til tragedien, så er det nok den samme strukturen med uteleieorganisering her som i hele entreprenør-bransjen, og det reduserer ansvaret og kontrollen.

  SvarSlett