tirsdag 11. november 2008

Drammens Tidende legger om for å få bedre flermedialt innhold

Drammens Tidende har lagt om digitalsatsingen slik at vi skal levere digitalt innhold mer tilpasset mediets muligheter på dt.no. Målet er å verdiøke det gode innholdet vårt, vinne nyhetskampen og få bedre dialog med lokalsamfunnet.

Dette er fase to av omleggingen i Drammens Tidendes digitalutvikling. Første skritt har vært å samle oss til et samkjørt mediehus. Nå går vi inn i fase to hvor vi må videreutvikle innholdet på nett, levende bilder, lokalradio og etterhvert mobil.

Dette gjør vi med å legge om fra en digitalredaksjon til en rendyrket digitaldesk.
Digitaldesken har flere oppgaver:
- Utvikle og redigere eget innhold så det egner seg best for nett. Det inkluderer utvikling av video og billedserier i sakene, blant annet bedre kapasitet for å redigere og legge ut videoer fra fotografer og journalister.
- Linke aktivt til egne saker og eksterne saker og kilder. Mål: Fem lenker per sak.
- Vise fram og dyrke leserskapt innhold fra debattkommentarer og fra lesernes avis deldet.no.
- Overvåke alle nyhetskilder og linke raskt til relevant innhold som angår Drammensregionen. Daglig hentes det opp saker fra de ultralokale avisene i samme selskap som holder til i nedslagsfeltet, det gir bedre innhold på vår førsteside og krysspromoterer ultralokale nettsider.
- Overvåke og aggregere digitalt innhold i regionen, blant annet fra bloggere, You tube osv.
- Drive lokalradio med to faste programledere og levering av nyhetsinnslag og intervjuavtaler fra digitaldesken.

Dette vil også gi en mer aktiv redigering av førstesiden over en større del av døgnet. Forsideredigeren har nøkkelrollen med å planlegge og videreutvikle innhold mot de ulike kanalene, med unntak av papiravisen som lages fra avisdesken (to meter unna).

Konsekvensen av dette er at vi tar litt ned egenproduksjon av nettnyheter fordi vi tror leserne får et bedre produkt ved at vi tilrettelegger vårt eget innhold bedre og linker aktivt til eksterne kilder for stoff produsert andre steder.

Hensikten med dette er todelt:
- Bedre oppdatering og utvikling av løpende nyheter som går på nett først, så radio, og eventuelt tas videre med video og inn mot avis dagen etter.
- Bedre flermedial utvikling av de egensakene som får mest slagkraft av å lanseres i avisen - og som tas videre på nett, levende bilder og lokalradio.

Litt bakgrunn:
I løpet av året har det skjedd store endringer for å omdanne DT til et konvergent mediehus, blant annet omtalt i Mediehusrapporten for 2008 til BI og IJ.
Blant annet har den tidligere digitalredaksjonen, som var veldig samkjørt på nett, tv og radio, blitt samkjørt med den tidligere avisredaksjonen for å skape flermediale avdelinger. Det har til nå ført til en flermedial beredskapsgruppe for krim/ulykker og en flermedial sportsavdeling. Fotoavdelingen blir mer flermedial gjennom opplæring og mål for levering av video.
Til nå har vi hatt en stor nyhetsavdeling og en mindre digitalredaksjon som også har laget selvstendige saker, men begge har levert løpende nyhetssaker. Dette rydder vi nå opp i ved å omdanne til en digital desk, og overlate all løpende nyhetsdekning der det hører hjemme: nyhetsavdelingen. Digitaldesken skal være med hele veien for å være med å utvikle bedre flermedialitet. .

Det var vel det viktigste, tror jeg.

3 kommentarer:

 1. Det er spennende å se hvilke grep DT nå gjør for å klare å drive lønnsom forretning også i fremtiden.

  En av de åpenbare utfordringene er frafallet i lesere av papiravisene, og hvordan tjene penger på nett.

  En annen utfordring som ikke diskuteres med like stor selvfølgelighet, er rettigheter rundt deling. Jeg klarer ikke å finne vilkårene for DT.no eller Deldet.no, men copyright-symbolet illustrerer poenget, nemlig at åndsverket tilhører DT, med unntak av det brukergenererte innholdet. Så vidt jeg kjenner åndsverkloven tillates ingen gjenbruk eller deling av innholdet, med mindre det gis eksplisitt tillatelse for det fra opphavsmannen, i dette tilfellet DT. Litt paradoksalt når man har et nettsted ved navn Deldet.no.

  Det som virkelig kunne vært spennende, var å se aviser og nettaviser eksperimentere med alternative lisensieringsformer. Vi har eksempelvis Creative Commons (CC), en lisensieringsform for innhold som diskuteres svært mye disse dager.

  Den oppvoksende generasjonen deler innhold som aldri før, enten det er på Flickr, YouTube, Facebook eller Deldet.no. For dem er det en helt naturlig greie å dele innhold uten andre hensikter, mens det hos oss som er hakket eldre er en mer inngrodd og feilaktig bekymring om plagiering og piratkopiering enn hva er reelt.

  Denne kommentaren ender ut i et spørsmål. Har DT gjort seg noen tanker om alternative lisensieringsformer for deling av innhold?

  Til slutt vil jeg si at jeg setter pris på å lese webloggen din. Blant annet fordi jeg selv bor i Røyken, arbeider i Drammen og befinner meg i nedslagssonen til DT, i tillegg til at det er spennende å lese om hvordan et mediehus tilpasser seg markedet.

  SvarSlett
 2. Dette er veldig spennende. I Budstikka opplever jeg at sportsredaksjonen er flermedial, og er de som er kommet lengst.

  Har to spørsmål:
  Hvor mange personer jobber i de forskjellige avdelingene i redaksjonen, samt i digitale medier?
  Hvor mange mener du må jobbe på en digital desk for å få kunne håndtere dette området og i hvilken turnus?

  SvarSlett
 3. Litt sent svar, maskinen konket ut på batteri før den hadde publisert svaret. Her er en rask versjon på nytt.

  To gode spørsmål, er nok enklere å få et enkelt svar til Dag Otter:
  - Tre forsideredigere går morgen, dag og kveld fra syv til syv, litt overlapp for å kunne utvikle og ha innstep ved sykdom eller pappaperm som nå.
  - Seks går deskturnus morgen, dag, tidlig kveld, sen kveld. Vi tester den ut og ser om den er håndterbar.
  Av disse skal ideelt 1-2 være reportere nett/video gjennom dagen, men vi har ikke nok erfaring til å vite vektingen av oppgaver helt.
  Dette er mer enn mange lokalviser har av ressurser, men i denne turnusen skapes innhold nett, video og radio.
  Dette er nok mer enn det endel lokalaviser har for nettalene, men det er som sagt tre kanaler.

  Til Martin:
  Takk for tilbakemeldingen. Store spørsmål du stiller, litt store for et kommentarfelt.
  - Spørsmålet om finansieringen er et spørsmål hele bransjen bakser med, unntatt de som har halve folket innom på en uke. Jeg har nok ikke noen fasit på det. Innntektene per bruker er foreløpig mye lavere, men så er også kostnadene det. Her kommer vi til å se store endringer framover, det er vel det eneste jeg kan si på en slik plass.
  - Spørsmålet om rettigheter til innhold har sikkert vi i etablerte medieorganisasjoner godt av å bli utfordret på. Foreløpig legger vi bare opp til å dele på facebook osv, samt å bli bedre til å lenke og dele. Du er jo i ekspertsjiktet på dette området. Kan vi ikke ta en prat om det en dag, siden det bare er en liten elv som skiller oss.
  mvh

  Geir Arne Bore

  SvarSlett