fredag 20. mars 2009

Uviktige debatter tar all plass

Islamdebatt fortsetter å dominere norsk politikk på andre måneden, til tross for at det reelt sett er ubetydelig debatter som får plass. Martin Kolberg fra Lier har bidratt til å gjøre dette til et hovedfokus som overskygger alt annet med sitt uttalelser den siste uken mot radikalt islam.

Det ligger ikke vond vilje bak mot muslimer i Norge fra Kolberg, og det er ikke sikkert at utspillet er det mest planlagte dette valgåret. Den politiske betydningen er også diskutabel. Det er, som Stoltenberg sier, mye selvfølgeligheter. På den andre siden har forskere og politiske motstandere rett i at det kan oppleves som en stempling av muslimer generelt.

Rent taktisk for Ap kan det hende Kolberg beroliger deler av partiet som er skeptisk til praktiseringen av Islam i Norge og begrenser velgertapet til Frp. Men det forlenger også de rødgrønnes gavepakke til Frp i forhold til å sette Islam på dagsorden et halvt år før valget. Det tjener Frp, men det er nå de rødgrønnes problem – og sikkert også Høyres.

Det problematiske er at uviktige debatter blir sentrale i det politiske rom. I dette rommet er det trangt om plassen. I over en måned har regjeringspartiene skapt et fokus på spørsmål som verken er de viktigste i norsk politikk for øyeblikket og heller ikke i integreringsdebatten. Hijab i politiet, radikalt islam og blasfemidiskusjonen er marginale spørsmål i Norge sammenlignet med de store og viktige spørsmålene for minoritetene. Språk, utdannelse, arbeidsmuligheter og er mye viktigere enn debattene Ap mer eller mindre bevisst har satt i fokus.

Finanskrisen er viktigere for minoritetene og integreringen i Drammen enn de debattene som regjeringspartiene og Frp har skapt. Det er en fare for at ledigheten øker kraftig, og den vil ha andre konsekvenser. Selv om praktiseringen av Islam selvsagt har betydning for likestilling og integrering for en del kvinner, så er det også mindre viktig enn byutviklingen framover på Fjell og Strømsø både for de muslimske kvinne og Drammenspolitikerne som nå har vært i Malmö for å se og lære.
Leder i Drammens Tidende, lørdag 20. mars 2009

tirsdag 17. mars 2009

Buskerud: Mekka i valgkampen

De kraftige endringene hos velgerne viser hvor viktig Buskerud blir i valget om et halvt år for det rødgrønne flertallet og kampen på høyresiden.

  • Anders Werp har ligget an til å få Høyres ene ekstra plass på Stortinget til høsten, men er kraftig truet av Frps opptur de siste to ukene.
  • l Buskerud er det mest utsatte fylket for de rødgrønne partiene. Regjeringspartiene har neppe råd til å tape SVs ene plass hvis de vil beholde flertallet.

Er det et sted de største partiene bør sette inn støtet i valgkampen, så er det i Buskerud. Det har vært store endringer her det siste halvåret som kan få politisk betydning, og de fortsetter hvis de nasjonale meningsmålingene den siste tiden gir tilsvarende endringer i fylket.

  • Et år før valget hadde de rødgrønne tapt to mandater på meningsmålingen for Buskerud fra Drammens Tidende. Frp og Høyre økte med ett hver, mens Ap tapte ett og SV overtok Senterpartiets utjevningsmandat.
  • Ved årsskiftet mener jeg det var grunnlag ut fra de nasjonale målingene å si at Ap hadde tatt tilbake det ene mandatet fra Frp i Buskerud, ut fra utviklingen på de nasjonale målingene. Da hadde Frp mistet hele framgangen siden valget, selv om det i seg selv var et veldig godt resultat i 2005.
  • Et halvt år før valget ser duellen mellom Høyre og Frp om det siste mandatet mest spennende ut lokalt. Her har bildet endret seg bare de siste to ukene. Ut fra målingene i februar har Høyre høy nok nasjonal oppslutning til at partiet går fra en til to plasser på Stortinget fra Buskerud. Da ligger partiet litt over krisevalget i 2005, og går på riksplan fra 23 til 24 mandater, ifølge en beregning med dataprogrammet Celius.

Men på de fire siste målingene de siste to ukene, går Høyre tydelig tilbake og Frp gjør et kraftig hopp oppover. Hadde dette vært situasjonen ved valget, ville Frp fått tre mandater og Høyre bare ett.

Høyre har ikke klart å få til noe økt oppslutning i disse finanskrise. Selv om Ap også merker Frps Islam-opptur, så er Høyre mer sårbare i Buskerud i forhold til å miste det andre mandatet.

For sentrumspartiene ser det tungt ut nå å få en fast plass på Stortinget, selv Frp fikk en ny vekst etter nedturen i høst. Skal noen av dem få et mandat, trengs det et ekstra løft som har manglet til nå.

For de rødgrønne har lite endret seg siden jul i Buskerud, bortsett fra at Frps framgang gjør veien enda lengre for å beholde flertallet. Men holder Ap seg så sterke som i vinter, vil Ap beholde fire mandater fra Buskerud. Det krever at Ap holder seg over 30-tallet på de nasjonale målingene.

Februarmålingene viser at de rødgrønne ikke har råd til at Sps Olaf Lundteigen forsvinner ut av Stortinget, og SV overtar hans utjevningsmandat etter å ha tapt sin faste plass. For hvis det skjer, så taper partiet også et par andre mandater og hele flertallet. Og skal SV beholde dagens mandat, så må oppslutningen øke en del i forhold til dagens nivå.

Her er Buskerud spesielt for det rødgrønne flertallet. Vi er det eneste fylket hvor de rødgrønne har de fire siste mandatene, og både har det siste faste mandatet og utjevningsmandatet. Bare her har de rødgrønne ikke mulighet til å få erstattet tapet av et fast mandat med et utjevningsmandat. I dag har SV og Sp relativt få utjevningsmandater. Selv om oppslutningen synker, kan effekten av dette sukres med flere utjevningsmandater. Det er ikke mulig i Buskerud.

Vår vurdering om at Buskerud er det mest spennende fylket i valget, er nå også i ferd med å feste seg i større politiske miljøer. Det viste innlegget fra Minervaskribenten Svein Tore Marthinsen i torsdagens Drammens Tidende, som konkluderte med at valget avgjøres i Buskerud, som er blitt det fylket som best oppsummerte den politiske trenden.

De store endringene bare de siste ukene viser også at det kan skje mye fram til valget og i kampen om de siste viktige mandatene fra Buskerud.

Analyse i Drammens Tidende, lørdag 14. mars

fredag 13. mars 2009

Strenge krav for å synge

Homofilistriden har ridd norsk kristenliv som en mare i mange år, og nå har konflikten også kommet til Drammen.
En 18 år gammel mann velger å slutte som sanger i et band i pinsemenigheten Filadelfia fordi ledelsen mener han ikke kan kombinere dette med å leve som homofil.
En slik strid er vanskelig av flere grunner. For et ungt menneske berører den noen av livets viktigste spørsmål: Seksualitet, behovet for å leve nær et menneske, og gudstroen. Dette setter også vennene menighetsmiljøet i en vanskelig situasjon.
Og selvsagt er det en vanskelig sak for Filadelfia. Pinsemenigheten driver et av byens beste og mest omfattende ungdomsarbeid.
Som trossamfunn står Filadelfia fritt til å lese Bibelen, og bestemme hvordan dette skal få betydning for menigheten. Man kan være uenig i konklusjonen, men trosfrihet er en grunnleggende rettighet. Det ville vært mer oppsiktsvekkende om menigheten sa ja til homofilt samliv.
Men når en slik sak skaper et sterkt engasjement, så skyldes det to forhold. Det som overrasker i denne saken er at Filadelfias ledere stiller de samme kravene til en 18 år gammel sanger som til menighetens ledere. Det er en holdning som er spesiell i denne typen saker. Til nå har debatten først og fremst dreid seg om hvilke krav som kan stilles til livsvalgene til prester og pastorer og andre markante ledere.
Utfordringen for Filadelfia er at storsamfunnet, og ikke minst i ungdomsmiljøene, overhodet ikke er forståelse for at seksuell legning skal ha en slik betydning Når slike saker skaper sterke følelser, så er det fordi store grupper i samfunnet reagerer på et slikt homofilisyn med samme avsky som diskriminering ut fra kjønn eller rase.
Dette skjer også i en situasjon hvor debatten i kristne miljøer har endret seg mye de siste årene. Den norske kirkes lærenemnd har konkludert med at Bibelen kan leses på flere måter i sin omtale av homofili og kjærlighetens betydning. Pinsemenighetene deler ikke dette synet, men bør spørre seg om den ønsker å være opptatt av dette i forhold til at det kan spore av fokuset på menighetens hovedbudskap.
Leder i Drammens Tidende, onsdag 11. mars 2009

Her er artikkelen onsdag fra ungdommer som vil ha homodebatt i Filadelfia
Her er svaret fra Filadelfia i denne saken onsdag kveld.