tirsdag 17. mars 2009

Buskerud: Mekka i valgkampen

De kraftige endringene hos velgerne viser hvor viktig Buskerud blir i valget om et halvt år for det rødgrønne flertallet og kampen på høyresiden.

  • Anders Werp har ligget an til å få Høyres ene ekstra plass på Stortinget til høsten, men er kraftig truet av Frps opptur de siste to ukene.
  • l Buskerud er det mest utsatte fylket for de rødgrønne partiene. Regjeringspartiene har neppe råd til å tape SVs ene plass hvis de vil beholde flertallet.

Er det et sted de største partiene bør sette inn støtet i valgkampen, så er det i Buskerud. Det har vært store endringer her det siste halvåret som kan få politisk betydning, og de fortsetter hvis de nasjonale meningsmålingene den siste tiden gir tilsvarende endringer i fylket.

  • Et år før valget hadde de rødgrønne tapt to mandater på meningsmålingen for Buskerud fra Drammens Tidende. Frp og Høyre økte med ett hver, mens Ap tapte ett og SV overtok Senterpartiets utjevningsmandat.
  • Ved årsskiftet mener jeg det var grunnlag ut fra de nasjonale målingene å si at Ap hadde tatt tilbake det ene mandatet fra Frp i Buskerud, ut fra utviklingen på de nasjonale målingene. Da hadde Frp mistet hele framgangen siden valget, selv om det i seg selv var et veldig godt resultat i 2005.
  • Et halvt år før valget ser duellen mellom Høyre og Frp om det siste mandatet mest spennende ut lokalt. Her har bildet endret seg bare de siste to ukene. Ut fra målingene i februar har Høyre høy nok nasjonal oppslutning til at partiet går fra en til to plasser på Stortinget fra Buskerud. Da ligger partiet litt over krisevalget i 2005, og går på riksplan fra 23 til 24 mandater, ifølge en beregning med dataprogrammet Celius.

Men på de fire siste målingene de siste to ukene, går Høyre tydelig tilbake og Frp gjør et kraftig hopp oppover. Hadde dette vært situasjonen ved valget, ville Frp fått tre mandater og Høyre bare ett.

Høyre har ikke klart å få til noe økt oppslutning i disse finanskrise. Selv om Ap også merker Frps Islam-opptur, så er Høyre mer sårbare i Buskerud i forhold til å miste det andre mandatet.

For sentrumspartiene ser det tungt ut nå å få en fast plass på Stortinget, selv Frp fikk en ny vekst etter nedturen i høst. Skal noen av dem få et mandat, trengs det et ekstra løft som har manglet til nå.

For de rødgrønne har lite endret seg siden jul i Buskerud, bortsett fra at Frps framgang gjør veien enda lengre for å beholde flertallet. Men holder Ap seg så sterke som i vinter, vil Ap beholde fire mandater fra Buskerud. Det krever at Ap holder seg over 30-tallet på de nasjonale målingene.

Februarmålingene viser at de rødgrønne ikke har råd til at Sps Olaf Lundteigen forsvinner ut av Stortinget, og SV overtar hans utjevningsmandat etter å ha tapt sin faste plass. For hvis det skjer, så taper partiet også et par andre mandater og hele flertallet. Og skal SV beholde dagens mandat, så må oppslutningen øke en del i forhold til dagens nivå.

Her er Buskerud spesielt for det rødgrønne flertallet. Vi er det eneste fylket hvor de rødgrønne har de fire siste mandatene, og både har det siste faste mandatet og utjevningsmandatet. Bare her har de rødgrønne ikke mulighet til å få erstattet tapet av et fast mandat med et utjevningsmandat. I dag har SV og Sp relativt få utjevningsmandater. Selv om oppslutningen synker, kan effekten av dette sukres med flere utjevningsmandater. Det er ikke mulig i Buskerud.

Vår vurdering om at Buskerud er det mest spennende fylket i valget, er nå også i ferd med å feste seg i større politiske miljøer. Det viste innlegget fra Minervaskribenten Svein Tore Marthinsen i torsdagens Drammens Tidende, som konkluderte med at valget avgjøres i Buskerud, som er blitt det fylket som best oppsummerte den politiske trenden.

De store endringene bare de siste ukene viser også at det kan skje mye fram til valget og i kampen om de siste viktige mandatene fra Buskerud.

Analyse i Drammens Tidende, lørdag 14. mars

1 kommentar:

  1. Nå konkluderte jeg strengt tatt ikke med at valget avgjøres i Buskerud (DT-desken(?) endret overskriften min). Men valget KAN utmerket godt bli avgjort her. For de spesielle forutsetningene (Norges mest represetantive vlagkrets + rødgrønn tur sist) gjør Buskerud høyinteressant.

    Tilbakegangen for Ap i mars er bekymringsfull for Gustavsen. I følge mine beregninger så er hun akkurat nå ute. Derimot sender Frps innvandringsinitierte framgang inn Holen helt opp på det 7.mandatet. Mens Werp forstatt holder det 8. for Høyre. I så fall snakker vi om to forskyninger i blå retning ift 05-valget. Høyre skal dog ikke falle mye til før Gustavsen tar hans plass.

    SvarSlett