fredag 13. mars 2009

Strenge krav for å synge

Homofilistriden har ridd norsk kristenliv som en mare i mange år, og nå har konflikten også kommet til Drammen.
En 18 år gammel mann velger å slutte som sanger i et band i pinsemenigheten Filadelfia fordi ledelsen mener han ikke kan kombinere dette med å leve som homofil.
En slik strid er vanskelig av flere grunner. For et ungt menneske berører den noen av livets viktigste spørsmål: Seksualitet, behovet for å leve nær et menneske, og gudstroen. Dette setter også vennene menighetsmiljøet i en vanskelig situasjon.
Og selvsagt er det en vanskelig sak for Filadelfia. Pinsemenigheten driver et av byens beste og mest omfattende ungdomsarbeid.
Som trossamfunn står Filadelfia fritt til å lese Bibelen, og bestemme hvordan dette skal få betydning for menigheten. Man kan være uenig i konklusjonen, men trosfrihet er en grunnleggende rettighet. Det ville vært mer oppsiktsvekkende om menigheten sa ja til homofilt samliv.
Men når en slik sak skaper et sterkt engasjement, så skyldes det to forhold. Det som overrasker i denne saken er at Filadelfias ledere stiller de samme kravene til en 18 år gammel sanger som til menighetens ledere. Det er en holdning som er spesiell i denne typen saker. Til nå har debatten først og fremst dreid seg om hvilke krav som kan stilles til livsvalgene til prester og pastorer og andre markante ledere.
Utfordringen for Filadelfia er at storsamfunnet, og ikke minst i ungdomsmiljøene, overhodet ikke er forståelse for at seksuell legning skal ha en slik betydning Når slike saker skaper sterke følelser, så er det fordi store grupper i samfunnet reagerer på et slikt homofilisyn med samme avsky som diskriminering ut fra kjønn eller rase.
Dette skjer også i en situasjon hvor debatten i kristne miljøer har endret seg mye de siste årene. Den norske kirkes lærenemnd har konkludert med at Bibelen kan leses på flere måter i sin omtale av homofili og kjærlighetens betydning. Pinsemenighetene deler ikke dette synet, men bør spørre seg om den ønsker å være opptatt av dette i forhold til at det kan spore av fokuset på menighetens hovedbudskap.
Leder i Drammens Tidende, onsdag 11. mars 2009

Her er artikkelen onsdag fra ungdommer som vil ha homodebatt i Filadelfia
Her er svaret fra Filadelfia i denne saken onsdag kveld.

1 kommentar: