torsdag 4. april 2013

Grunneier til Ytre Lahell klatrefelt truer med stenging

Ulovlig parkering, anmarsj nær hyttetomt, bålbrenning og avføring er fire grunner til at klatrefeltet Ytre Lahell kan bli stengt.

Her er advarselen på Drammen klatreklubb sin facebookside:

OBS! OBS! Fare for at det populære klatrefeltet Ytre Lahell ved Drammensfjorden kan bli stengt for klatring!

Grunneier opplever at forhold rundt klatring på hans grunn har hatt en belastende form, og han gir uttrykk for at han ikke vil akseptere tilrettelegging for klatring dersom dette ikke bedrer seg. DKK er i gang med å få i stand en konkret avtale med ham, men velger å sette opp noen regler for fremferd på denn klippen. Vær snill å spre dette budskapet, og ikke nøl med å si i fra til klatrere som ikke følger dette:

1. Parkeringen:
Han eier området ved postkassen der man går fra veien ned til klatrefeltet, både på høyre side av veien (parkeringslomme) og på venstre side ved en garasje. Han har satt opp parkering forbudt-skilt, men det er likevel støtt og stadig noen som parkerer her. Han trenger plassen fordi han kjører lastebil, så det er viktig for han at alle holder seg til den egentlige parkeringen nede ved overgangen til Lahellholmen (som beskrevet i klatrerfører for Drammensområdet).

2. Anmarsj:
Som det er beskrevet i føreren, må man gå ned ved postkassene, altså til høyre for feltet (sett fra veien); men han sier at det ofte er noen som går den lettere veien på venstre. Det blir for tett på hytta.

3. Bålbrenning:
Han eier også hytta like ved klatrefeltet og syns at det blir for tett på når det er masse folk som etablerer leir rett nedenfor hytta. Han reagerer også på at folk hogger ned trær til ved for bålbrenning.

4. Do:
Området er idyllisk, men blir ikke det om folk bruker det som toalett. Han har hytte rett ved og blir også sterkt berørt av dette. Så et felt som ligger såpass sentralt til må man forvente at folk unngår å bruke som toalett. Tenk på det når du kjører forbi bensinstasjonen på vei ut hit.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar