søndag 14. januar 2024

Endelig: Isklatrefører for Østlandet fra Lars WeggeMed føreren Isklatring på Østlandet har Lars Wegge, utgitt av Fri Flyt, laget en veldig etterlengtet oversikt over all isklatringen som er spredt ut over Østlandet. 

Føreren fanger stort sett alt som ikke allerede er dekket av isklatreføreren for Rjukan og for Hemsedal, de to mest etablerte områdene. Det er en gåte at ingen har tenkt på det før, for Østlandet har tre ting som treffer isklatringen bra. Det er åpenbart flest isklatrere på Østlandet, hvor halve befolkningen bor. Det er en lang og som regel ganske stabil isklatresesong fra før jul til utpå våren hvis man er heldig, nesten halve året. Og det er mye isklatring spredt omkring i daler, juv og sider. 

Føreren tar for seg det sentrale Østlandsområdet, og de viktigste stedene i Telemark, Hallingdal og Valdres, hvis vi som sagt ser bort fra Rjukan og Hemsedal, som jo er to av de viktigste områdene i Norge historisk sett og med ganske trygge sesonger. Heller ikke Gudsbrandsdalen er dekket, for der er det også egen fører. 

Så dette er en veldig velkommen fører fra Lars Wegge. Den er fint laget med gode oversikter og bilder, og det er ingen lett jobb for et såpass flytende medium som isklatring hvor gradene er vanskelige å sette og det ofte kan være litt uklart hvem som har gjort hva opp gjennom årene på ymse steder her og der. Det er mange linjer spredt her og der, og det har vært fint å få dokumentert dette på ordentlig vis. 

Over halve føreren tar for seg nærområdene til de to store byene Oslo og Drammen, og viser hvor mye fin klatring som finnes i nærområdene til hovedsstaden og rundt Drammen og opp på Ringerike og Sigdal. Det er også en solid gjennomgang av de to store dalførene Hallingdal og Valdres, hvor det er mye spennende og endel langt. Føreren for Telemark er mer sporadisk, men med noen klassikere. 

Wegge har også laget fine profiler av ivrige isklatrere, primært fra den tiden hvor han har vært aktiv selv fra rundt 2000-tallet. Det bidrar til å gjøre boken lesverdig ut over de rene beskrivelsene. Det historiske perspektivet ut over dette er delvis ivaretatt med en solid omtale fra Leslie Ayres om klatringen i Valdres. 

Så alt i alt er denne føreren et svært viktig tilskudd til isklatringen i Norge, og gir inspirasjon til å hakke seg opp de frosne fossene og veggene i den lange vinteren vi er midt inne i. 

P.S: Jeg kjenner Lars Wegge godt gjennom klatringen i Drammen, og har også laget klatrefører for Drammensgranitt med ham. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar