torsdag 11. januar 2024

For første gang på 16 år var det ingen dødsfall fra klatring i Norge i 2023

Her er grafikken fra facebookposten fra sikresider.no som viser antall dødsfall fra klatring de siste 30 årene. Takk for lånet og den gode jobben.

Ifølge sikresider.no, som drives av Norges Klatreforbund, så var det ingen dødsulykker knyttet til klatring i Norge i 2023. Dette er første gang på 16 år at det ikke var ulykker, mens det heller ikke var dødsfall i 2006 og 2002. 

Totalt er det registrert hele 61 dødsfall i klatring i de 30 årene fra 1994 til 2023 hvor det har vært en systematisk oppfølging av dødsfall og skader i forbindelse med klatring, hvis jeg har telt riktig på den svært gode oversikten som Klatreforbundet har ført omtrent siden starten i Ulykkesdatabasen

Så la oss glede oss over situasjonen i 2023, gjøre alt vi kan for at det fortsetter i 2024,, og sørge over alle de klatrerne som har mistet livet i disse årene i mange typer ulykker. Og takke klatreforbundets sikkerhetskomite for det gode arbeidet. 

Statistikken viser også at det omkom flere klatrere før, selv om antall klatrere har økt markant samlet sett. Mens det var 2,7 døde per år det første tiåret, så var det 1,8 per år det siste tiåret. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar