lørdag 27. desember 2008

Og dermed er det 15 igjen

Neste år forsvinner hver fjerde melkebonde i Sigdal, slik vi skriver i dagens avis. Da blir det bare 15 melkebruk igjen, i en av de største melkekommunene i vår region. Dette er bare forsterkning av en lang trend. Antall melkebønder er mer enn halvert det siste tiåret.

Dette skjer ikke bare i Sigdal, men i de fleste bygder med melkeproduksjon. Konsekvensene rammer ikke bare hver enkelt bonde, men lokalmiljøet og arbeidsplasser knyttet til landbruket, mens naturmangfoldet blir svekket ved at landskapet gror igjen. Mens resten av landet stort sett bare har opplevd velstandsvekst i mange år, så har melkebøndene hatt det tøft i hele denne perioden. Den vanskelige perioden som resten av næringslivet har merket i noen måneder, har landbruket levd med i årevis. Det har vært en stille finanskrise hvor landbruket ikke har høstet noen av de fordelene fra den utviklingen som har gjort at resten av Norge har opplevd tidenes velstandsvekst. Naturlig nok har mange melkebønder gått lei av å drive med tap, og selger kvoten.

Dette skjer mens Senterpartiet sitter i regjering på det fjerde året, og ingen WTO-avtale har utfordret verdens beste landbruksstøtte. Så å finne en god vei ut av dette er krevende. Gevinsten av at flere bruk går sammen, eller større enkeltbruk, har til nå ikke materialisert seg. Det fins noen kreative nisjer, men bare noen få får plass i dem. Det er vanskelig å vite om bunnen er nådd, selv om finanskrisen kanskje kan gi bøndene et pusterom i form av lavere olje- og kunstgjødselpriser og lettere tilgang på arbeidskraft.

På sikt er det to motgående trender. Den ene medfører press på prisen, økt verdenshandel og økt fokus på å fjerne landbruksstøtten. Den vil utfordre melkebøndene i Sigdal enda mer. Den andre innebærer et økt globalt behov for matvarer, til fordel for land som er godt utstyrt med vann, samt en økt vilje til å betale mer for gode landbruksprodukter. Den er hyggeligere for de resterende melkebøndene i Sigdal, men det er en fare for at den ligger litt vel langt inn i fremtiden.
Leder Drammens Tidende søndag 28. desember

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar