søndag 7. desember 2008

Fattigere julefeiring

Det tradisjonelle julespillet til Den frie evangeliske forsamling i Drammen blir i år ikke besøkt av skoleelever. Ingen av skolene var interessert i å delta etter fjorårets opphetede debatt om elevene burde få oppleve spillet eller ikke.

Formelt handlet debatt i fjor om elevene kunne delta uten foreldrenes samtykke, men i praksis ble det et ja eller nei til om skolene skulle delta. Det endte med at flere skoler avlyste sine besøk da, og full stopp for skolene i år.

Hvis skolene i stedet velger andre arrangementer som formidler det kristne julebudskapet, så er det ikke noe problem. Men hvis skolene lar være å sende elevene av bekvemmelighetshensyn, motvilje eller usikkerhet i møtet med et religiøst budskap, så kan juleopplæringen bli fattigere.

Julefeiringen har for de fleste viktige dimensjoner ut over det kristne budskapet. Men hvis skolene ikke formidler dette, får den kommersielle julekulturen enda mer plass. Det bør være plass til mer enn rent underholdende julefortellingene – enten det er gamle nisser eller moderne blånisser og juleskurker.

Dette er ihvertfall ikke et resultat av den nye formålsparagrafen for skolene som Stortinget vedtok fredag. Den gamle kristne paragrafen ble byttet ut med en mer nøytral formulering hvor skolene fremdeles skal bygge på verdiene i den kristne og humanistiske arven. Stortinget samlet seg om at skolene har en plikt til å lære elevene opp i den kristne kulturarven. Der er ikke jula helt ubetydelig.

Opplæring i religion krever en god balanse mellom å formidle den kristne kulturarven i Norge, og samtidig ha like stor respekt for alle religioner. Samtidig må foreldrenes rett til å bestemme over barnas religiøse påvirkning respekteres. Men dette lar seg kombinere uten å måtte ty til en nulling av den kristne dimensjonen.

Jula har mange dimensjoner, og for familiene kan det ene være like bra som det andre. Men for skolene er det viktig å fange opp og få fram det kristne julebudskapet, også slik den formidles i praksis.
Leder i Drammens Tidende, mandag 8. desember 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar