søndag 28. desember 2008

Brann-alarm før nytt år

13 mennesker har omkommet så langt i år, og vi må be om at det ikke blir flere i det verste brannåret i vår region Tragedien på Gulskogen hvor syv fra Polen døde i en brann gjør at Buskerud er det hardest rammede fylket, men selv uten den brannen ville det vært et ille brannår. I tillegg gjør barnehagebrannene året spesielt.

Vi er heller ikke ferdig med årets verste brannuke, romjulen. Så får vi håpe at alle brannene ikke bare skaper den usikkerheten som vi skriver om i dag, men også skaper større aktpågivenhet når vi nærmer oss nyttårsaften. Problemet er selvsagt at et høyt alkoholinntak kan være en medvirkende årsak til at brannene starter eller får så store konsekvenser, og det er ikke sikkert brannfrykten er like levende etter en del alkoholinntak.

Problemet med dødsbrannene er at vi i hvert fjerde tilfelle ikke vet hva som er årsaken, viser tall fra Norsk brannvernforening. Foreløpig er det heller ingen konklusjon fra politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på hva som skjedde på Gulskogen. Det er viktig å finne årsakene slik at dødsbrannene kan reduseres.

Dødsbrannene setter et viktig fokus på krav til gårdeiere og andre med et ekstra ansvar. Men det er vanskelig å komme forbi enkeltmenneskenes ansvar så lenge en så stor andel av de kjente dødsfallene skyldes røyking, bruk av levende lys og andre årsaker som hver enkelt må ta ansvar for. Halvparten av de omkomne mangler også brannvarsler som virker.

Et område som også peker seg ut er feil i elektriske anlegg. Det rager ikke høyest på årsaken til kjente dødsbranner, men står bak hver femte brann ifølge statistikken. Her har hver enkelt og myndighetene mulighet til å gjøre en bedre jobb. Mens det har vært en enorm vilje til å oppgradere kjøkken og bad, så er interessen mindre for å skifte ut gamle elektriske anlegg. Det får også lite oppmerksomhet ved takst og eierskifte. Her ligger det muligheter her til mer regelmessige kontroller og grundigere krav ved eierskifte. Her er det bare å kopiere de mer regelmessige kontrollene som kreves for piper og ildsted, som står for en mindre andel av brannene.
Leder i Drammens Tidende, mandag 29. desember 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar