lørdag 8. september 2012

1000 gode grunner til å buldre i Østmarka

Det er omlag 1000  buldreproblemer i Østmarka, men foreløpig er det 869 som er beskrevet i føreren. Resten er bare pusset fram eller er ikke omtalt i føreren med grad eller bestiger. Det ønsker primus motor for buldreutvikling i østmarka, Truls Larsen, å gjøre noe med. Derfor har han startet Milleniumskonkurransen for Østmarkabuldring. Den går fram til 1000 buldre er omtalt i føreren, og det gis poeng for hver bulder som blir etablert.

Her er omtalen av konkurransen, med en lenke til alle kjente ugåtte problemer i denne delen av Østmarka.

Oversikten viser hvilken imponerende jobb som er gjort siden 2000, da buldringen i Østmarka startet opp for alvor da diverse klatrere flyttet opp i forstadsområdene inn mot marka. Det har særlig vært Hjarrand Julsrud, og så etterhvert Truls Larsen som har vært spesielt aktive og nå med Østmarka Vels Einar Landmark og Erik Henningsen som en annen aktør for å få fram mer buldring i dette store området som i praksis går mellom de to klatrefeltene Hellerud og Hauktjern.

Her er forøvrig Østmarka Vel sin facebookside og nettside

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar