mandag 30. oktober 2023

Ola Vekve førstebestiger 8b+-rute i Julsundet, klart yngste førstebestiger


Ola Vekve har førstebesteget "New kids on the block", og gitt den graden 8b+ (norsk 9+) på Julsundet vest for Molde. Dermed har han tilført Julsundet enda en hard rute, ved siden av 8c-ruta Kunne vært verre somnhan repeterte i august som den yngste bestger på denne graden i Norge, samt 8b/+ ruta Cafe Kraft som han også gikk i høst, og 8b+ ruta Tortur han gikk ifjor og Blodig alvor (grad 8b) som han også gikk i fjor. 

Ola går siste år på ungdomsskolen, og er den klart yngste førstebestigeren på denne graden i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar