fredag 4. oktober 2013

Norges største klatrefelt vernet i Østmarka

Hauktjern er i dag fredet som friluftsområder, og dermed er Norges kanskje største klatrefelt fått et ekstra vern. Klatringen er ikke begrenset av fredningen, men det kan i praksis få betydning for klatrere som ønsker å rydde mer skog eller gjøre andre større inngrep. Det var opprinnelig et fredningsforslag om å si nei til nye klatrefelt, i dette relativt store området i Østmarka, men det ble droppet i det endelige forslaget fra Fylkesmannen etter protester fra klatreforbundet og bladet Klatring. Men det er vedtatt at nye klatrefelt må søkes om, og at det kan sies nei hvis dette skader vernet av området. Om dette får noen praktisk betydning er det vanskelig å si nå.

Forslaget om forbud på blåmerkede stier i områdene er også frafalt etter høringsrunden.

Området som er fredetomfatter nesten hele Lutvann, Søndre Putttjern, Haukåsen, helt ned til veien inn til Mariholtet, nordre del av Nøklevann. Det omfatter derfor også deler av buldringen i Østmarka også, men det er liten grunn til å tro at det får noen betydning for etablering av buldring. 
Spinnern er et like stort området som strekker seg fra Gjersrudleiken til Elvåga.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar