onsdag 17. juni 2015

Hilde Bjørgaas går 9- i BohuslänHilde starter på cruxsekvensen på Odon. Førstetaulengden er en fin syver. Foto: Hanna Bjørgaas


Hilde Bjørgaas har gått sportsklatrerruten Odon på Skëlefjell i Bohuslän, og er dermed med på den mellomlange listen av 10-15 kvinner som har gått denne graden.
Gøteborgs-bosatte Hilde, som også har vært nestleder i Norsk Tindeklub, har tidligere markert seg mest med harde bestigninger på naturlige sikringer, som Kristi Brud (8+) og storveggsbestigninger i Lofoten, på Kjerag og andre steder.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar