fredag 1. januar 2021

Dag Kolsrud (61 år) med over femti førstebestigninger i Bohuslän, viser oppdatering til fører

Dag Kolsrud står oppført med over 50 førstebestigninger i Bohuslän det siste tiåret, viser oppdateringen til klatreføreren for Bohuslän som ble presentert i høst. Dette ruter på alle nivåer fra lett til 8-, og stort sett naturlig sikret slik skikken er i området. Uten at jeg har telt nøyaktig, så tror jeg Dag kanskje er den med flest nye ruter i den oppdaterte fører-tillegget over de nye rutene som er gått siden Hanna og Peter Restorp ga ut klatreføreren i 2015. 

Rutene er fordelt på mange klipper, med noen linjer på svært etablerte felt og endel linjer på felt som har blitt utviklet det siste tiåret blant annet med stor innsats fra Dag og de han har klatret rutene med. Dag kjøpte seg hytte i Bohus som mange andre klatrere litt utpå 2000-tallet. Siden Dag var med å starte den norske sportsklatrerevolusjonen på slutten av 60-tallet har han vært en av de mer produktive førstebestigerne, spesielt i Oslo-området og med mange av de klassiske flotte linjene på mange felt. På 2000-tallet, blant annet etter endel år i Afrika, så har han gjort et slags comeback med mange nye linjer i Bohuslän og blant annet på Østveggen på Kolsås. De som kjenner klatrehistorien på den svenske vestkysten godt, vil også kjenne til at Dag var med i det norske crewet som gjorde mange harde bestigninger for den tiden da sportsklatringen i blant annet Gøteborg ble utviklet på tidlig 80-tall. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar