søndag 17. januar 2021

Klatrebibelen har fått en praktisk oppfølgerKlatrebibelen har gjort stor suksess etter at den kom for to år siden. Mens bibelen er lansert på engelsk, og oversettes til spansk og fransk, så har det kommet en oppfølger på norsk med praktiske øvelser.
 

  

Boka Klatrebibelen Praktiske øvelser kom i november, og er enda et flott produkt fra Stian Christophersen og Martin Mobråten for å gjøre det lettere å trene og øve seg til å bli en bedre klatrer. Når den ikke har vært omtalt her, så er det utelukkende mye arbeidspress (og at jeg klarte å slette dokumentet i romjula hvor jeg egentlig hadde skrevet en omtale). 

  

Klatrebibelen var en svært omfattende bok som tok for seg mange sider knyttet til å bli en bedre klatrer. Men det var rom for å fylle ut den gode boka med mer utfyllende innhold, og det har de to forfatterne sørga for nå med en større bok om praktiske øvelser 

  

Den går noe mer i dybden på tre tema som mange bør være opptatt av for å bli bedre til å klatre: 

-       Hvordan trene teknikk 

-       Hvordan trene styrke og dynamikk 

-       Hvordan lære barn og unge å klatre. 

  

De to første temaene er to sentrale for nesten alle klatrere med ambisjoner om å bli litt bedre, og bør også dekke behovene til de fleste klatrere. 

  

Og når det gjelder øvelser for barn primært, så er det også fint med en så praktisk oversikt for både ivrige foreldre og alle som følger opp klatregrupper for barn og ungdom på alle klatreanleggene, for det er både mangelvare på slike øvelser generelt sett og også et svart varierende kompetansenivå på de ulike ansvarlige på slike grupper fra kjempebra til helt krise. Så dette bør være obligatorisk lesing for alle som både ønsker å utvikle seg selv eller påvirke hvordan barn kan tilnærme seg klatring med mer relevante øvelser enn uendelige oppvarmingsleker. Og når de unge har vokst fra øvelsene for barn, så er det mye fint å hente i boka for trening av gode ungdommer inn i teknikk og trygge øvelser for å trene styrke og dynamikk for klatring. 

  


Klatrebibelen er en av de beste bøkene
som gir et helhetlig, forståelig og riktig fokusert innblikk i klatring, og med flotte bilder og bra design. Praktiske øvelser følger opp dette godt med den samme gode presentasjonen.
 

  

Fine tekster og bilder og presentasjon gjør det til en god øvelsesbank. Det ligger noen begrensninger i hvor langt det er mulig å beskrive klatreteknikk med tekst og statiske bilder. 

Praktiske øvelser følger også opp Klatrebibelens høye kvalitet til design og bilder, både med instruktive og fargeklare bilder og med en utstrakt bruk av fine bilder og historier fra fjellklatring og klipper. Det gjør boka interessant å lese, og understreker forfatternes poeng om å klatre mest mulig og mest mulig variert. 

  

Når det er snakk om teknikk, så er det i all hovedsak teknikk for klatring inne, eller bratt buldring ute. Det er lite eller ingenting om mer spesifikke uteklatreteknikker, og spesielt ikke det som berører det vi kaller fjellklatreteknikker med sprekker og diedre og mere til. Med tanke på alt fokuset knyttet til jamming og riss de siste årene så er det et lite savn, men samtidig er det en grunn til at mer drevne rissklatrere enn disse to har laget en hel egen liten bok om temaet.  

  

Samla sett gir boka en god innføring i både teknikk og styrkeøvelser. Det er nok lettere å lære av øvelsene for styrke og dynamikk, for det både enklere å forklare og vise og lettere å vise med en bok tekst. Det ligger en utfordring med innlæring av teknikk at statiske bilder og tekst gir en grei grunninnføring, men ikke viser hele bilder da det krever både innblikk i bevegelse og som regel også litt coaching. 

Sammenlignet med mange andre idretter, så er også klatring mindre strukturert på hva som er god teknikk som en yngre idrett og en mindre ressurssterk idrett. Dette speiler nok også litt av bokas teknikkgjennomgang, som hopper litt fram og tilbake på teknikk-elementene. Men du skal stille ganske strenge krav til deg selv både som klatrer og trener før du vil oppleve at denne boka ikke gir god innlæring og gode øvelser. 

  

I løpet av året vil vel også klatreforbundet komme med sin digitale øvelsesbank, og kombinasjonen av denne boka og nye digitale ressurser vil kanskje gi et oppsving i fokus på teknikk i en situasjon hvor det mange andre steder, særlig på internett, er mye mer fokus på mer eller mindre klatrerelevante styrkeøvelser. 

 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar