fredag 5. september 2008

Hva er formålet med å mene noe for A-pressen og Edda

Det er en offentlig debatt om Drammens Tidende skal få nye eiere, selv om eierne Edda Media strengt tatt ikke er til salgs og det ikke har kommet noen bud. Men det har skapt en debatt om store aviskonsern bør ha en politisk slagside. Svaret er nei.

A-pressen har en formålsparagraf som bygger på arbeiderbevegelsens verdier. Dette står i kontrast til Drammens Tidende og mange Edda-aviser, som har hatt en konservativ forankring. Et eierskifte som innebære A-pressen vil sikkert oppleves litt merkelig for alle som husker motsetningene mellom denne avisen og Fremtiden, som A-pressen var hovedeier av og la ned for snart åtte år siden.

Men i praksis er dette endret nå. Knapt noen lokalavis står for en klar politisk retning nå. Det viktigste for oss er å passe på lokalsamfunnene. Før abonnerte avisene på et politisk parti som kunne splitte den fra halve lokalsamfunnet. Nå er det en utfordring å få mange aviser til å mene noe i det hele tatt. Ikke alle ønsker så sterkt som Drammens Tidende å bidra på ulike vis til en levende lokal samfunnsdebatt.

På samme vis driver aviseierne i Norge etter de samme økonomiske prinsipper. Det har til nå ikke vært noen forskjell i forhold til krav til bemanning og lønnsomhet mellom våre eiere, det daværende Orkla og LO-dominerte A-pressen. Det viste vel også nedleggelsen av Fremtiden.

Det er heller ingen forskjell på norske aviseiere i forhold til hver enkelt avis sin redaksjonelle uavhengighet. Det gjelder selvsagt også A-pressen i sitt eierskap av blant annet den gamle Høyreavisen Ringerikes Blad på Hønefoss.

Det finnes noen rester i A-pressen som lukter gamle dager: LO-toppene som sitter i styret. Den lille fløy i A-pressen hvor to redaktører skriver kommentarer som avisene kan bruke. Og så er det formålsparagrafen. Den bør bort, uavhengig av forholdet til Edda. Ikke har den noen praktisk betydning. En mindre politisk motivert formålsparagraf fjerner også den lille usikkerhet om uavhengigheten til A-pressen overfor sin hovedeier LO, og dermed også det statsbærende Arbeiderpartiet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar