lørdag 9. november 2013

Nå er det bevist: Det er smart å klatre

Her er en fersk studie som oversatt til vanlig språk sier at fjellklatrere har en mer utviklet hjerne enn de som trener uten å bruke koordinasjonen av hender og føtter. Ifølge studien gjør klatringen at de delene som omhandler koordinasjon og balanse blir mer utviklet.

Jeg er nok ikke så smart selv at jeg oppdaget denne på egenhånd, men den var henvist til i denne treningsbloggen til stipendiat Erlend Hassel på dn.no sine aktiv-side. Han bruker den til å skrive om hvorfor det er så bra å å trene opp bratte skråninger som et alternativ til tredemølle og lignende aktiviteter. Som klatreblogger er det umulig å være uenig med ham i det, selv om det kan være greit å minne om at det er ganske mye mer risikabelt også hvis man ikke vet veldig godt hva man holder på med - og selv da er det dessverre heller ikke helt ufarlig. Så er jeg litt mindre sikker på hans hentydning til at den økte hjernesmartnessen fra klatringen kan være en forklaring på at det har vært så mange filosofer og andre høyt utdannede innen klatring. Der har jeg nok større problemer med å følge ham. Der spiller nok tradisjon og et par andre forhold inn.

(Bikommentar: Der var det vel også en studie på 80-tallet som konkluderte med at klatrere var bedre rustet til å takle mentale utfordringer og oppgaveløsning. Den hadde ikke tatt veldig mye hensyn til at klatrerne i undersøkelsen i relativt stor grad var rekruttert fra Universitetsmiljøet og spesielt fag som det ofte har vært vanskelig å komme inn på. Så at denne gruppen løste oppgaver bra under press skulle vel bare mangle med de eksamensresultatene de sikkert hadde)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar