mandag 22. august 2022

Erik Grandelius onsighter og førstebestiger Andersnattens hardeste ruteErik Grandelius og Øystein Krydsby-Johnsen førstebesteg tidligere i sommer den hardeste ruta på Andersnatten, Ledet av de blinde er en rute på på seks taulengder og grad 8/8+. Ruta går til høyre for Via Synne, og deler de to siste taulengdene med Opp-sa-sa, som er grad 8. 

- De 4 første taulengdene er 6,7+ R, 6, 8/8+. 5e taulengde og oppover deles med Oppsasa. De er 8 og 7+, melder Erik.

Grandelius onsighetet til og med de hardeste taulengdene på grad 8/8+ og 8, samt den utsatte 2-taulengden på 7+.  Det er litt usikkert for meg hvordan ruta går i forhold til naboruta Passo Double til høyre, hvor det har vært litt forsøk og bolter på linjer før. 

Dermed har Andersnatten fått en rute til fra bakken. Naboruta Via Synne er en legendarisk frirute gått tidlig på 80-tallet i fri av Marius Morstad og Dag Kolsrud, og selv om den først ble satt i 8-, så er den nok mer eller mindre oppgradert til nærmere 8/8+ og har bare fått en ordentlig repetisjon i fri av Robert Caspersen og Oskar Alexandersson for noen år siden. 

Andersnatten har dermed tre ruter på åttertallet, og en håndfull ruter på stram 7+ klatring, og potensiale for flere ruter ser det også. 


Øystein leder den første taulengden på den nye ruta Ledet av blinde på Andersnatten. Via Synne er linja til venstre. Foto: Erik Grandelius


 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar