lørdag 10. januar 2009

Belastningen for Dalheim - tilliten til Kosmo

Pensjonsskandalen på Stortinget har nesten bare tapere, men det er to lokale unntak. Erik Dalheim er den ene av de to som er frikjent for anklagene. Granskningsrapporten konkluderte med at han oppførte seg i tråd med pensjonsregelverket, slik han hele tiden har sagt. Den andre er Thorbjørn Jagland, som har håndtert saken ryddig etter avsløringen.

Men granskningsrapporten som kom torsdag, ga nye tapere. Riksrevisjonens leder, Jørgen Kosmo, har dessverre tapt tillit. Riksrevisjonen ble kraftig kritisert av Jagland for sin håndtering. Dalheims skuffelse er også naturlig. Da Dalheim prøvde å forsvare seg, gikk Kosmo ut og konkluderte med at reglene ikke er til å misforstå, og at det er en alvorlig sak. Denne kategoriske dommen gjorde det vanskeligere for Dalheim. Selvsagt skylder han Dalheim en unnskyldning, slik han også lovte i går. Problemet til Kosmo er at denne saken rokker til tilliten til ham. Det er få stillinger i samfunnet som er mer avhengig av at man opptrer korrekt i vanskelige saker enn vervet som leder for Riksrevisjonen.

All medieomtalen av denne saken har selvsagt gjort disse fire månedene tyngre for Dalheim. Det er nesten vanskelig å unngå omtale i en så oppsiktvekkende sak, men problemet er det samlede trykket fra alle mediene. Den anonymiteten som mistenkte vanligvis tildeles i straffesaker, gjelder ikke for så høytstående personer som det her har vært snakk om. Problemet er at medieomtalen ofte ender i forhåndsdømming. I denne saken har Drammens Tidende vært nøye på å la Dalheim presentere sin versjon. Det er ikke alltid vi klarer det.

Men granskningen avdekket også at de fleste av juksepåstandene var riktige. Som varslet gjenstår det å rydde opp i den elendige kontrollen til Stortinget. Dette arbeidet må også endre på pensjonene. Muligheten til å tjene relativt gode penger ved siden av full stortingspensjon er en ordning som virker urimelig på andre som mottar pensjon.

I tillegg gjenstår det et arbeid for Riksrevisjonens leder å se på hvordan han og etaten har håndtert denne saken.
Leder i Drammens Tidende, fredag 9. januar 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar