tirsdag 6. januar 2009

Finanskrisen skrur seg til

To saker i dagens avis viser at finanskrisen får større og større lokal betydning. Sparebanken Øst registrerer et tap på til sammen 300 millioner kroner i høst. Banken må føre opp et tap på utlån til Island og for sin tunge satsing på obligasjoner – gjeldsbrev – som har gått dårlig i høst.

Til nå har ikke norske banker meldt om særlig store tap i forbindelse med finanskrisen, i motsetning til hva vi har sett hos alle de utenlandske banker som har gått over ende. Vi vet ennå ikke om den drammensbaserte banken bare er tidlig i rekken med varsler om store tap, eller er blant de mer uheldige i sin satsing. Vi tar banksjef Tostrup på ordet om at dette ikke vil rokke ved bankens soliditet, selv om banken nå går ut for å hente inn penger. Børsen reagerte i hvert fall ikke noe særlig, der er slike tap forlengst kalkulert inn i prisen. Men det er et signal om at store tap kan komme i tiden fremover, og at store utfordringer venter.

Nesten samtidig i går kom NHO i Buskerud med sine lett pessimistiske prognoser. Seks av ti bedriftsledere i Buskerud regner med en forverring, og svært mange regner med å måtte nedbemanne de neste månedene. Får de rett, vil ledigheten dobles og stige over 4000 helt ledige.

Dette er den mer langsiktige effekten av finanskrisen. Selvsagt er det hyggelig for alle med store lån at rentene har gått ned. Men det er en dyster årsak til denne rentenedgangen, og det er nettopp frykten for at mange bedrifter vil få store problemer. Det kan enten skyldes lavere omsetning, eller vanskeligheter med å få nye lån.

Hvis frykten for over 4000 ledigere slår til i Buskerud, så kan det vurderes ulikt. For det første er det mange som får en mer usikker hverdag, spesielt fordi ledigheten slår ut veldig ulikt. Enkelte samfunn og yrkesgrupper vil bli hardere rammet. På den andre siden er det ikke flere ledige enn i 2004, som ikke er arkivert som noe kriseår. Sammenlignet med den ledigheten vi ser i mange andre land, er det heller ikke så ille.

Utfordringen nå er at ingen vet om det vi ser nå av banktap og oppsigelser, er bunnen eller bare en stasjon på vei ned i en tyngre økonomisk spiral.
Leder i Drammens Tidende, tirsdag 6. januar 2009

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar