fredag 16. juli 2010

Diskusjonen om boltene i Granittgrotten/IngalsrödRegnet onsdag gjorde Granittgrotten til det mest fristende (eneste?) klatrestedet i mange mils omkrets i går, selv om luftfuktigheten var så høy at det dogget på brillene til han som hadde det. (Du veit det er dårlige forhold når....)

Regnet samlet også de to partene knyttet til fjerningen av borebolthengerne på den vanseklige klatreruten Fysisk analyse (grad 9/9+), omtalt i denne bloggposten og noe så sjeldent som en heftig klatredebatt.

I går var både Petter Restorp og Jens Larsson i Granittgrotten og snakket sammen for første gang etter at boltene var fjernet. (Og jeg har endelig begynt å legge inn bilder i bloggen, så her er dem under ruta)

Denne handlingen har skapt:
a)en veldig heftig diskusjon på 8As nettsider med Jens Larsson og endel andre (men ikke Restorp. Der kan den få lov å leve sitt eget liv, tildels som underholdning.
b) reist spørsmålet om det er riktig å bolte ruter selv om det er mulig for de dristigste å gå dem med selvplasserte sikringer.
c) reist spørsmålet om det er riktig å fjerne boltene fra ruter som kan gås uten.

De to skal få ha samtalen i fred, og debatten mellom dem handler nok ikke bare om bolting, men også litt om hva slags dialog man skal ha i slike spørsmål både før borring og før fjerning av bolter. Den skal de som sagt få ha i fred. Jens har oppsummert den litt, og redusert hele konfliktnivået betydelig, på sitt nettsted 8a.nu . Det er sikkert like greit. Det er klatring vi snakker om. Ikke noe som virkelig er viktig, og verd å bruke sterke ord om.

På mange områder er nok de to også mer enige enn mange andre i at det skal være en restriktiv linje i forhold til bolting i Bohuslän, for å si det forsiktig.

Men før vi tar en "Gahr Støre" og later som om dialog løser alt, så ligger det også en uenighet i bunn som er vanskelig å løse og interessant for klatremiljøet: Hva ligger i restriktiv holdning. Når bør man bolte en rute fordi det er for farlig uten, og hvor stor risiko skal man ta for å gå en rute. Et slikt spørsmål kan ikke løses selv av et felles "regelverk" fordi den vil bygge på subjektive vurdering.

En boltepolicy er forøvrig i seg selv veldig positivt, fordi den setter noen tydelige merkesteiner. Det savner jeg i mange klatremiuljøer og på endel klipper i Norge, hvor litt for mange fine riss har vært boltet opp. Der er klatremiljøet i Bohuslän og klubben der et forbilde for de fleste.

Men det er for mye forlangt at en slik policy skal løse alle problemer, selv om den setter gode kjøreregler på de fleste områder. For boltepolicyen i Bohuslan åpner for å bolte ruter hvis den ellers ville vært farlig. Men hvem avgjør det? Vi har vidt forsikjellige vurderinger av hva som er risikabelt. Ruten Fysisk analyse, stridens kjerne, virker veldig vanskelig å sikre de første fire-fem meterne med svært vanskelig overhengsklatring. Er det farlig eller ikke?

Det kommer selvsagt an på klatreren og risikoviljen. For nesten alle ville det vært for farlig (og ikke minst for vanskelig). Men det er mindre risikabelt enn en håndfull av de hardeste rutene på Häller bare noen kilometer borte. Men der er til gjengjeld nesten alle rutene naturlig sikret (eller lite sikret for noen av dem), og de få bolterutene står litt fram som litt pinlige eksempler fra en kort periode med ukritisk bolting.

Ytterpunktene i debatten er selvsagt at i teorien og i praksis for enkelte, så er det utrolig hva slags ruter som kan gås uten bolter, særlig hvis man i praksis nesten soloerer. Samtidig er det nok av klatrere som nekter å lære seg håndtverket å sikre forsvarlig selv, eller som vil redusere risikoen til mindre enn bilkjøring.

Som jeg skrev i forrige innlegg om dette så stor jeg selv for en restriktiv linje til bolting også av ruter med risikopotensiale, selv om jeg også innser at ruten Fysisk analyse sannsynligvis er i grenselandet av hva som kan gåes på egne sikringer i forhold til vanskelig klatring med bakkefallpotensiale. Nettopp derfor blir det spennende å se om den blir gått med egne sikringer, eller ender opp som en flott og vanskelig rute på borebolter.

7 kommentarer:

 1. Hei. Jeg var også og kikket på Fysisk Analyse for nå ca to uker siden. Det vi opplevde var ruten består av et veldig opplagt riss, som begynner et par meter over bakken. Det ser man også tydelig på bildet. Klatringen begynner jo litt laverem inne i hulen, men startsekvensen, opp til første sikring i risset så ikke ut til å kreve noe mer enn en crashpad, i verste fall to. Videre følger man jo et opplagt riss som ser ut til å sluke bombesikringer.

  Det vil alltid være gråsoner i debatten rundt hvilke linjer som kan boltes og hvilke som ikke bør boltes, men Fysisk Analyse ser (i hvertfall fra bakken) ut som et soleklart eksempel på en linje som ikke burde boltes.

  Takk for flott blogg!

  SvarSlett
 2. SOm jeg skriver, så mener jeg også at denne ruta med fordel kan gås med egne sikringer hvis noen tør og er god nok. Risiko er jo også subjektivt, og jeg er åpen for at flinke folk kan gå farlige ruter.

  Når det er sagt, så er det nok ikke helt risikofritt. Jeg så Said på et forsøk søndag, dagen før han gikk den. Jeg tror det er krevende å sikre før ved det som nå er tredje bolten, og han klatrer noen svært vanskelige flytt med hodet nesten nærmest bakken 4-5 meter oppe, så du skal være rimelig kald og sterk for å ta en slik sjanse. Men det hadde vært veldig spennende om den ble gått med egne sikringer.

  SvarSlett
 3. Jeg har også kikket på linjen, og det er ikke sikringsmuligheter som evt. mangler men styrke til å sikre. En kan ikke sette bolter bare fordi folk er altfor svake. Allerede om et 10år kan dette være en linje som får mange bestigninger i året.

  SvarSlett
 4. Jeg mener det er åpenbart at ruta KAN sikres naturlig. Magnus har så mye margin på dette at det hverken hadde vært spesielt farlig for ham. Det hadde ikke en gan vært spesielt ubehagelig, grensesprengende, eller spesielt interessant.

  Diskusjonen er for meg en annen en hvorvidt det er "mulig" å gå den naturlig, eller ikke. En god nok klatrer kan alltid gå en rute naturlig som er livsfarlig for en annen.

  Det handler heller om hvorvidt det skal gjelde ulike regler for ulike crag. Terskelen for å bolte en rute på Häller SKAL være mye høyere enn på Hauktjern. Og hva da med denne fuktige grotta? Spørsmålet er jo om bolteklatrerne i Göteborg kan velge ett crag som sitt domene hvor de (i likhet med f.eks. Svanvik) kan lage et tilrettelagt treningscrag. En circus-arena à la Tokerud.
  Alle er jo enige om de etablerte feltene, men hva da med nye oppdagelser? Hvem bestemmer? Hvem var der først? Hva er reglene?

  Et like relevant spørsmål for meg er kanskje fortetningen av ruter på etablerte felt som Skälefjäll. Der blir det jo trangere og trangere rundt etablerte riss, etter hvert som man borrer eggene og veggene. Tradlinjene mister noe av det majestetiske og bolterekkene blir tildels helt malplassert i et forsøk på å holde avstand til rissene…

  SvarSlett
 5. Det hele koker ned til en avveining mellom å bevare stedets klatretradisjon og å ta hensyn til hva som er mest hensiktsmessig for flertallet av klatrerne. Å kutte hengerne på Electric Avenue er kanskje ikke noe egentlig fremskritt?

  Jeg vil si at hvis mange klatrere har glede av disse rutene som de er, vil jeg heller gjøre som Klarström og la hengerne bli, enn å trumfe gjennom mitt eget synspunkt som en maktdemonstrasjon.
  Da er det stiligere å finne en egen linje og bruke det som en anledning til å sette et eksempel. Til syvende og sist er det førstebestigeren som har størst moralsk autoritet.

  Kanskje med unntak av Magnus som bare ble servert en rute på gullfat, uten å egentlig ta noen selvstendig avgjørelse om hvilken karakter ruta skulle ha….

  SvarSlett
 6. Faren ved å være nyansert er alltid at en nyanse kan tolkes som hovedsynspuinkt. Jeg mener ruta kan sikres naturlig, at det hadde vært bra om den hadde vært en naturlig linje som virkelig kunne vært nye nytt framfor bare en dusinvare 8b+, og jeg syns det er tøft om Petter går den uten bolter. Men jeg prøver å si at det er et grenseland her som gjør det vanskelig å gå helt bananas i kritikk mot at den er boltet.

  Ellers er jeg helt enig i at det er rent etisk mer interessant å diskutere nye boltelinjer på Skëlefjell enn grotten. Men der har du også snev av tradisjon for at denne klippen er en blandingsklippe hvor begge stilene er etablert. Fortetning ja, men den nye ruta Kungsgatan er jo noen meter unna Electric. Det er også noen bolteruter litt til høyre som står rimelig tett, men det gjør jo gjerne bolteruter i Sverige.

  SvarSlett
 7. sitat "Det hele koker ned til en avveining mellom å bevare stedets klatretradisjon og å ta hensyn til hva som er mest hensiktsmessig for flertallet av klatrerne." Hvis en skal gjøre slike vurderinger med tanke på folk flest er det best å montere opp via ferrataer eller rulletrapper med en gang.

  Kan det sikres naturlig, skal det sikres naturlig.

  SvarSlett