tirsdag 25. mai 2021

Pete Whittaker førstebestiger overhengende off-width (grad 9-) i Sirdal


Pete Whittaker førstebesteg i helga "The green room" (grad 9-) på egne sikringer, et vertikalt og stort riss i Øyasteinshedlaren i Sirdal i Agder. 

Her er føreren i den ekstremt flotte nettføreren brattelinjer.no 

Han ble sikret og fulgt av Jon Egil Auestad, en prestasjon med å få med sikringene som er en neste like stor som bestigningen i slike overhengende grove riss. Ruta går opp en etablert syverrute. og følger så et vertikalt riss gjennom den bratte helleren. 

Bestigningen er solid dokumentert på hans selskap Wide Boys sin youtubekanal, som så ofte før  filmet av Mari Augusta Salvesen. Hun har selv gått Bushido (grad 9-), den andre harde ruta i denne store helleren som ble boltet og førstebesteget av legenden Johan Luhr sent på 1990-tallet i en av hans mange produktive førstebestigningsturer til Rogaland, Agder og andre steder. Bestigningen var svært omstridt, siden han også limte på tre tak. Jon Egil fjerna takene da han gikk ruta for noen år siden, og så gikk Pete Whittaker den på egne sikringer for et par år siden. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar