søndag 24. august 2008

Barnehage-gratulasjon

Nedre Eiker har denne uken klart å kvitte seg med barnehagekøen. Det er en godt utført sluttspurt på overtid. Da statsministeren besøkte kommunen for ett drøyt år siden, var Nedre Eiker en versting i forhold til målet om full barnehagedekning.

Med åpningen av barnehagen denne uken er Nedre Eiker i det gode selskap av kommuner her i regionen hvor alle får plass. Drammen har vært en av de få store byene som har klart dette, og regionen ser ut til å være en av de bedre på Østlandet. Fremdeles er det litt for mange foreldre som ikke får tilbud om det velferdsgodet de fleste nå tar for gitt. Men noen av kommunene løser dette i høst.

Modum er i ferd med å bygge den siste barnehagen som vil gi full dekning i november. Sande får ferdig en stor barnehage litt etter. Men fremdeles vil nesten hundre barn stå på venteliste, særlig i Øvre Eiker og Røyken. At Øvre Eiker først til uken vurderer hvordan dette kan rettes opp er dårlig behandling av de femtitalls foreldrene som nå står uten tilbud.

Barnehager er selvsagt viktigst for familiene som allerede bor her. Men det er også en av de viktige driverne når småbarnsfamilier skal velge bosted. For familier på flyttefot er det mer sentralt enn mange andre velferdsgoder. Her har de fleste kommunene i regionen et fortrinn i forhold til de lange barnehagekøene for småbarnsfamiliene i mange kommuner i Stor-Oslo.

De omlag 9700 barnehageplassene i regionen viser hvilket enormt løft som er blitt gjort av kommunene i området, og flere må det bli i tråd med tilflyttingen. Neste utfordring blir å sikre at kvaliteten er god nok. Det krever at kommunene klarer å rekruttere nok førskolepedagoger og gir et godt nok tilbud til de som allerede har fått jobb. Her risikerer kommunene å måtte betale mer for arbeidskraften, for det er vanskelig å komme unna lønn for å sikre mer kvalifisert arbeidskraft.

Jobben og kostnadene med å sørge for en jevnt god kvalitet blir den viktigste når alle har fått plass. Det er viktigere enn å innføre løftet om et ytterligere kutt i maksprisen - selv i det valgåret vi nå går inn i.
Leder i Drammens Tidende, 24. august 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar