søndag 10. august 2008

Ukultur i en kulturdebatt

Det verserer en uskreven debattregel om at den som begynner å sammenligne motstanderen med Hitler eller nazistene har avsluttet og tapt debatten. Det kalles å spille nazikortet, eller “Reductio ad Hitlerum” på tullelatinsk.

Slik sett brukte Drammen SVs leder Rune Kjeldsen bare et døgn på å legge debatten om Frps kulturpolitikk i Drammen død. Ved å koble Frps kulturpolitikk med 30-tallets tyske kulturpolitikk er det umulig å føre debatten videre i saklige former.

Det er synd. Men Frps kulturpolitikk i Drammen er interessant ut over Drammen og kulturfeltet, ikke minst fordi Ulf Erik Knudsen i bystyret har sørget for mer penger til kultur i Drammen og på Stortinget er partiets kulturtalsmann med lisens til å kutte.

For det første er erfaringen fra Drammen at det ikke nødvendigvis skjer enorme endringer av at Frp får makt. I sommer har de mest Frp-skeptiske kulturfolkene manet fram svartedøden for Kultur-Norge med Frp. Erfaringene fra fem år med Frp i maktposisjoner i Drammenspolitikken støtter ikke opp om dette. Det er bra fordi lokalkultur blir stadig viktigere for folk flest.

For det andre viser erfaringene fra Drammen at Frp også er underlagt kompromissenes lov. Avstanden mellom partiets program og politikk er stor. Etter fem år er det interessant hvor lite rendyrket Frp-politikk det har blitt i Drammen, ut over fellesgods for de ikke-sosialistiske partiene. Dette er en viktig erfaring i debatten om Frp som regjeringsparti.

Riktignok har regjeringer en annen innflytelse enn kommunestyrer på de store linjene. Men som de rødgrønne smertelig har erfart, må det inngås kompromiss i flertallsregjeringer.

For Drammens del har det gitt en politikk hvor skillelinjene er små og favner et stort velgerflertall. Men for Frp-ere som ønsker tydeligere endringer må det være litt problematisk at sporene er så små. Opposisjonen skulle nok også ønsket seg tydeligere skillelinjer for å få markert politisk avstand. Men den beste løsningen på denne frustrasjonen er neppe å spille ut nazikortet i kulturdebatten.
Leder i Drammens Tidende mandag 11. august 2008

1 kommentar:

  1. Det er tragisk når en SVer bare gir FrP usaklighet på sølvfat på denne måten. Som du sier, da har man tapt diskusjonen. FrP = Nazi-sammenlikningen er omtrent like relevant som SV = Stalinister-linja. Lokalpolitikk blir viktigere og viktigere. Da håper jeg også lokalpolitikere tar jobben sin mer og mer seriøst. Hadde blitt veldig skuffa hadde jeg stemt SV i Drammen. Og jeg hadde gnidd meg i henda hadde jeg stemt FrP...

    SvarSlett