onsdag 27. august 2008

Politikerne har tapt

Det er et hav mellom Riksrevisjonen og Erik Dalheim i spørsmålet om den tidligere stortingsrepresentanten har mottatt for mye i pensjon. Erik Dalheim mener han har sitt på det tørre, og kan til nød strekke seg til at det er snakk om uklarheter rundt 50 000 kroner. Riksrevisjonen mener 1,3 millioner ikke burde vært utbetalt fordi hele pensjonen skal stoppes ved for høye inntekter.

Spørsmålet er også om Dalheims styreverv og oppdrag for blant annet Drammen Næringslivsforening er sporadisk eller ikke. For bare sporadiske inntekter er i tråd med regelverket.

De andre stortingspensjonistene Dagsavisen avslørte tirsdag har hver sine forklaringer. De er ikke i tråd med Riksrevisjonens strenge definisjon av regelverket. Hva resultatet blir når Stortinget har behandlet saken, er det vanskelig å spå nå. Derfor er det også litt tidlig å spå om skandalens omfang.

De eneste som er blitt fordømt til nå, er Stortingets pensjonskasse for manglende kontroll. Men stortingspensjonistene har ansvar for å holde orden og unngå enhver tvil. Når Dalheim bruker ord som “gjennom min måte å lese disse tallene på”, så spørs det om han ikke burde sjekket med Stortinget først.

Hvis regelverket er brutt, bør Stortinget reagere klart. Stortinget kan ikke ha mildere reaksjoner enn den kontante reaksjonen vanlige trygdemottakere får hvis det er gjort feil. Men det er tvilsomt om dette vil skje når Stortingets eget system i seg selv er så mangelfullt.

Dette er selvsagt en belastning for våre tidligere stortingsrepresentanter, uansett om de har brutt reglene eller ikke. Konklusjonen er klar: Politikerne har tapt. De som ikke taper penger, taper tillit. Dette rammer hele det politiske systemet. Konklusjonen er like klar på pensjonsordningen. Den må strammes inn. Det lå i kortene da Stortinget strammet skruen for pensjonister flest. Det sentrale her er ikke størrelsen på pensjonen, men opptjeningstiden og de ekstra inntektene den åpner for uten at det får konsekvenser.
Leder i Drammens Tidende, 28. august 2008
Navnet til Hallgrim Berg er strøket fra bloggversjonen fordi det etter trykketid ble klart at han ikke var blandt de som ble gransket, etter at dette ble påstått i mange medier. Jeg beklager at hans navn ble nevnt i lederen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar