mandag 11. august 2008

Dårlig kår for boligkåring

Drammensregionen kommer dårlig ut når Statistisk sentralbyrå og Dagens Næringsliv har lagt opp til å kåre hvilke kommuner som er de beste å bo i. Kontrasten mellom rangeringen og hvor nordmenn faktisk vil bo er enorm.

For mange av kommunene som er rangert som dårligst å bo i, har den høyeste befolkningsveksten. Det gjelder spesielt Drammen og Oslo, som for tiden ligger på topp i tilflytting, men også mange av kystbyene på Østlandet og Vestlandet. Og mange av de høyest rangerte kommunene når det gjelder levestandard og velferdstjenester, sliter med at ingen vil flytte til kommunen for å bo der.

Dette gjelder også vår region. Sigdal er for eksempel høyest rangert og har samtidig størst fraflytting. Drammen rangeres lavest, men ligger på landstoppen i tilflytting. Så enten er kåringen mangelfull, eller så er Norge befolket av mange idioter som ikke vet sitt eget beste. Det er pussig at Dagens Næringsliv ikke titter til markedet som avisen ellers forfekter.

Kåringen fanger opp mye av det vi setter pris på i livet, som levestandard, sosiale forhold og offentlig tilbud. Men den omfatter ikke helt sentrale faktorer for mange i dag: Et variert arbeidsmarked, et rikt kulturtilbud og spennende bymiljø. Dette kan Drammensregionen tilby, i kompaniskap med relativt sett levelige boligpriser og god tilgang på natur. Der har vi alle ulike vurderinger i forhold til hva vi foretrekker. Men i sum forteller flyttestrømmen at Drammen spesielt, og regionen, lokker mange. Før flyttet folk av armod, nå er det i stor grad fri vilje.

Undersøkelsen avdekker klart at vår region har utfordringer i forhold til velferdstilbudet og en del sosiale forhold, og vi har vår andel bymiljøproblemer. Det er det ingen grunn til å glemme for lokale politikere. Men en viktig del av rangeringen er nivået på velferdstilbudet, og det henger mest sammen med hvordan skattepengene fordeles på Stortinget. Da må det være et tankekors at pengene i dag i så stor grad går til kommuner som folk ikke vil flytte til, til tross for at velferdstilbudet er blant de beste i landet.
Leder i Drammens Tidende, tirsdag 12. august

1 kommentar:

  1. Det er mye som kan sies om DNs undersøkelse med utgangspunkt i tall fra SSB, blant annet om indikatorutvalget og vektingen dem imellom (eller kanskje mangelen på sådan). Men det er jo unektelig interessant slik du peker på at det er små, ofte fraflytningstruede kommuner, som kommer best ut. Skal man sikre spredt bosetting så må man kanskje i enda større grad satse på å få flere større sentrum i distriktene, og la noen steder dø ut. Folk vil vel kanskje ha kino, konserter, restauranter, utesteder, bra butikker, spennende jobber o.l. når de er unge og mobile. Sykehjemsplass blir mindre viktig...

    SvarSlett