onsdag 13. august 2008

Til den nye jernbanesjefen

Kjære Elisabeth Enger

Du har nå overtatt som ny sjef for jernbaneverket. Vi er glade for det. Det trengs en ny sjef som har ord på seg for å være handlekraftig. Jernbaneverket har vært passive og manglet interesse for å ta ansvar for vår region. Vi er også glade for at du som tidligere rådmann i Lier kjenner området godt. Da vet du at mange av de viktige endringene som bør skje i forhold til regionsutvikling, miljø og trafikk hviler på dere.


 • Bedre pendlerparkering engasjerer mange av våre lesere. Parkeringene ved stasjonene er dårlig utbygd. Dette har vært klart i flere år, men ingenting skjer. Dette er deres ansvar, og det er en nøkkel for å få flere til å bruke jernbane fremfor å skape enda mer kø inn til hovedstaden hver morgen.

 • Flytog til Drammen er et viktig bidrag for dem som reiser til og fra byen. Det kommer ikke før det blir bygd et parkeringshus på stasjonen, og det er også deres ansvar. Dere har tomten, men manglet viljen til å skape en god løsning.

 • Sporet på plattform 1 er fremdeles stengt på grunn av byggetabbe og byråkrattull. Det er deres ansvar å få til en løsning der som gjør at de mange tusen reisende hver morgen får brukt stasjonen best mulig.

 • Ny godsterminal er et av de mest sentrale spørsmålene for hvordan Drammen, Lier og regionen skal utvikle seg. Her er også Jernbaneverket en bremsekloss, selv om det er like lammende at Lier og Drammen ikke klarer å bli enige. En god løsning her vil hjelpe godstrafikken, redusere tungtrafikken i Drammen, og er nøkkelen til å utvikle to nye sentrale boområder i Drammen: Nybyen og Sundland.

Disse eksemplene forteller en klar historie om en statlig bremsekloss som ikke tar ansvar for at dere disponerer store og viktige områder i Drammen – og mange andre steder. Dette er synd for regionen, men det er også med på å undergrave tilliten til Jernbaneverket, og til denne måten å organisere staten på. Det er hverken du eller regjeringen tjent med. Vi ønsker deg lykke til i arbeidet.
Leder i Drammens Tidende, 14. august

2 kommentarer:

 1. Absolutt viktige punkter du trekker fram her, men jeg vil gjerne få trekke fram et minst like viktig punkt: Strekninga Asker-Nasjonalteatret må utbedres kraftig, og det straks!

  Riktignok ligger ikke denne strekninga hverken i Drammen, Lier-området eller Buskerud, men også Drammenser bør være svært opptatt av at denne flaskehalsen i det norske jernbanesystemet utbedres straks. Utbedring av denne strekninga vil føre til en helt ny hverdag for alle som pendler mellom Drammen og hovedstaden, i tillegg til at det vil gjøre underverker for alle oss som er bosatt mellom Asker og Oslo.

  SvarSlett
 2. Jeg er enig i at den utbyggingen er den mest avgjørende. Heldigvis er det store prosjektet i ferd med å bli bygd, og står ferdig til 2012 - omtrent når de nye vognsettene også blir ferdig. Det omtales i morgendagens leder, som jeg skal legge ut nå. Der ligger det muligheter for å løfte kollektivtrafikken inn til jernbanen da som må utnyttes.

  SvarSlett