søndag 17. august 2008

Kontrasten mellom skolestart SFO

For drøyt 1500 fem- og seksåringer i vår region, samt foreldre og familie, er denne dagen en av livets høytidsdager. Skolestart er blitt et av de viktigste ritualene i våre liv. Møtet med skolen vil forhåpentligvis gi mest gleder.

Førsteklassingene får i hovedsak et godt tilbud, selv om mange foreldre også vil oppleve at ikke alle barn er modne nok i forhold til kravene. De siste årene er også det pedagogiske opplegget blitt bedre slik at lese- og skriveopplæringen starter systematisk i første klasse også i vår region.

Men når skoledagen tar slutt lenge før arbeidsdagen, er det fare for at mange foreldre kommer til å bli skuffet over tilbudet i skolefritidsordningen. Kontrasten mellom skolen og SFO er stor. Dagens skolestartere har i stor grad gått i barnehage, og foreldrene er blitt godt vant med et tilbud som med rette er tungt subsidiert.

Overgangen til den foreldrebetalte minimumsløsningen SFO er stor, selv om mange ansatte gjør en flott jobb. Sist uke kom ønsket fra foreldre i vår region om høyere kvalitet i SFO. I helgen kom SV-leder Kristin Halvorsen med sitt første valgløfte – makspris og kvalitetskrav til SFO.

Kravet er ikke dumt, og vil nok også bli oppfylt etter hvert. Både pris og tilbud varierer stort. Men spørsmålet er om dette står øverst på prioriteringslisten nå. Det er sannsynligvis viktigere å satse på økt kvalitet i selve skoletiden, og å så utvide skoledagen slik de fleste har ønsket. Når den jobben er sikret, vil mange være takknemlig for en videreutvikling av SFO. Men i det løpet vil det være et poeng å skille mellom den obligatoriske skolen og den frivillige fritidsorganiseringen i forhold til hva slags krav man skal stille til dette tilbudet.

Et viktig bidrag på veien er å styrke samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene og SFO. Det gir barna gode opplevelser gjennom idrett og kultur, og styrker rekrutteringen til mye viktig innsats. En styrking av disse organisasjonene, og gode modeller for samarbeid, vil derfor slå positivt ut på mange områder. Fremdeles er det unødvendige hindre for de frivillige organisasjonene i samfunnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar