søndag 24. august 2008

Drikkepenger til politiet

Ingen skal beskylde Aps Torgeir Micaelsen for å være populist når han lanserer drikkepenger til politiet ved inngangen til Elvefestivalen. En krone i avgift på hver halvliter vil gjøre det mulig for politiet å dekke opp ekstrakostnaden av en ekstra patrulje på utelivet i helgene uten å svekke kriminnsatsen på dagtid.

Politiet i Drammen og mange andre byer har ikke lagt fingrene imellom når de har beskrevet hva utelivskulturen medfører av skadevirkninger.. Hadde ordensmakten sittet med makten, hadde avholdsbevegelsen vunnet mange slag i forhold til servering av alkohol. Men på dette området har politikerne ønsket å veie frihetshensyn sterkt i forhold til trygghet og kriminalitetsbekjempelse.

Forslaget fra Ap sin avgiftstalsmann, som er med å utforme partiets nye program, er interessant fordi det utvider brukerbetalingen på et nytt område. Spørsmålet er om det er så veldig alvorlig ment, eller bare skal skape debatt om brukerfinansiering. Utelivet skaper en ekstrakostnad for politiet. Når det er store arrangementer må det allerede betales ekstra til politiet for overvåkningen. På samme vis betaler vi egenandeler for helsetjenester til tross for at vi allerede har betalt skatt av alt vi tjener og kjøper. Vi betaler bompenger på mange veier, og egenbetaling på diverse tjenester som er mer nødvendig for de fleste mennesker i hverdagen enn en tur på byen – selv om det også har sin verdi.

Det naturlige svaret fra andre politikere, uteliv og bryggeribransjen er at alkoholservering allerede er tungt avgiftsbelagt, og at staten har pengemuskler nok til å gi politiet nok penger. En halvliter til 60 kroner innebærer om lag åtte kroner i alkoholavgift og 12 kroner i merverdiavgift. Så en tredel er allerede avgiftsbelagt. Resten havner hos utelivsbransjen, for det er vel bare en drøy femmer fra en Aass-pils som blir igjen i bryggeriet.

Nøkternt sett er det kanskje et greit bytte for alle på byen å betale den kronen for økt sikkerhet. Men sjansen for at det får politisk aksept, sentralt eller lokalt, er omtrent like høy som alkoholprosenten på den samme halvliteren.
Leder i Drammens Tidende, 23. august 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar