onsdag 20. august 2008

Nå må det gå på skinner

Det er på alle vis gledelig at NSB endelig får kjøpt 50 nye togsett som skal gi et større og bedre togtilbud for Drammensregionen. Det gir pluss i karakterboka både for regjeringen og NSB. Hvis NSB holder løftene, vil vi om fire år ha en helt annen kapasitet fra store deler av vårt distrikt inn mot Oslo. Det vil legge grunnlaget for en skikkelig vekst fra dagens snaut 100000 av og påstigninger i uka.

Økningen av vogner faller sammen med at det store byggeprosjektet med doble spor i begge retninger fra Oslo til Asker er ferdig. Da har vår region fått et mye bedre utgangspunkt enn andre deler av det sentrale østlandsområdet, hvor for eksempel Østfoldbanen ikke er i nærheten av en tilsvarende standard. Det er også bra at NSB har gitt klare signaler om at togene skal benyttes på intercitytogene og lokaltoget som går til Kongsberg. Det er riktig å satse på det sentrale østlandsområdet hvor en tredjedel av landets innbyggere bor.
Det er selvsagt grunn til å lure på hvorfor både kjøpene og utbyggingen ikke er ferdig før, men det får stå på synderegisteret til forgjengerne.

Fire år er lenge å vente. Men derfor er det desto viktigere å utnytte de fire årene best mulig og legge til rette for et kollektivløft i 2012 her i distriktet. For en slik satsing må kombineres med bedre kollektivtilbud fram til jernbanen, og mye bedre muligheter til å parkere på stasjonen for pendlere. Bare slik er det mulig at bare hver femte reise mot Oslo herfra skjer med tog.

Utvidelse og bedre tilrettelegging av busstilbudet inn mot stasjonene er en mulighet for fylkeskommunen til å komme på offensiven i kollektivtrafikken, og stå fram som noe mer enn et forvaltningsorgan med tannløse ambisjoner for mer miljøvennlig transport. På samme vis har Jernbaneverket og kommunene en jobb å gjøre med å skape bedre pendlerparkeringer på de sentrale stasjonene. Dette innebærer også at planene om kollektivknutepunkt må avklares og bygges til da. Det vil være klassisk byråkratidioti hvis dette først blir tatt tak i når de nye togene går på de nye skinnene.
Leder i Drammens Tidende, 21. august 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar