tirsdag 7. oktober 2008

“Vi vet ikke hva som står foran oss"

Det er ikke regjeringen som gir det viktigste bidraget til å redusere forskjellene. Det gjør verdensøkonomien. Finanskrisa betyr langt mer for å redusere formuen til de rikeste, for renta og ledigheter enn statsbudsjettet.

Vanligvis er statsbudsjettet årets viktigste dag for den økonomiske utviklingen, både for hver enkelt og for samfunnet. Men gårsdagens statsbudsjett betød mindre for de fleste i Drammensregionen enn utviklingen i verdensøkonomien.

Det skyldes ikke at den rødgrønne regjeringen ikke bruker penger. Det brukes så mye som mulig, og de spres jevnt utover. Regjeringen kommer de fleste gode viljer et stykke i møte, og det var vanskelig å komme med knallhard kritikk for de fleste partiene. Samtidig er den ikke så raus overfor kommunene at den kan stoppe de nedskjæringene som planlegges i Drammen og de fleste kommunene rundt. Og den fjerner heller ikke fattigdommen eller oppfyller en haug med andre valgløfter.

Dette må allikevel ses i den store sammenhengen som nå preger verden. Mens Island frykter å gå konkurs, så kan Norge få et budsjett som gir mer til de fleste. Det viser hvilken velstandsboble Norge lever i.

Spørsmålet er om dette budsjettet fanger opp alvoret i verdensøkonomien. Per Olaf Lundteigen har helt rett i sin universelle konklusjon på Stortingets talerstol i går: “Vi vet ikke hva som står fremfor oss”.

Det gjenspeiler også statsbudsjettets manglende betydning for de viktigste delene av norsk økonomi.
  • Budsjettet vil gi flere arbeid, men samtidig vil tiltakene bety lite hvis kredittkrisen rammer den vanlige arbeidsplass. Ledigheten er den avgjørende faktor for de fleste menneskers økonomiske liv.
  • Renten er ved siden av ledigheten den viktigste faktoren i de fleste familier. Hvis den går ned på litt sikt, så er ikke det regjeringens fortjeneste men nedturen i verdensøkonomien.
  • De rødgrønnes mål om å redusere forskjellene vil bli oppfylt i 2009, fordi aksjefallet vil gå kraftigere ut over de aller rikeste som både har mest aksjer og høyest lån. Men slår krisen sterkt ut, så vil selvsagt vanlige folk rammes hardere – spesielt hvis ledigheten går opp. .
Dette budsjettet har selvsagt som mål å få landet til å gå best mulig rundt. Men det er samtidig et viktig valgkampbudsjett. Av begge grunner har regjeringen sannsynligvis også lagt opp til å kunne bruke mer penger i mai, når vi klarere ser hvordan den økonomiske situasjonen slår ut for Norge. Og det samtidig er enda nærmere valget.
Leder i Drammens Tidende, 8. oktober 2008 (litt redigert førsteavsnitt)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar