fredag 22. juli 2022

Ny fører til den beste og minst kjente klatringen i Romsdal


Til sommeren kom den førte komplette føreren til sportsklatringen i Romsdal, utgitt av Romsdal Tindegruppe. Det betyr ikke bare selve Romsdalen, men hele fogderiet som inkluderer Moldergionen og Eresfjorden. 

Romsdal er mest kjent for den alpine klatringen på Romsdalshorn, Vengetind og nærmere ti topper til i og rundt selve dalen, og for storveggsklatringen på de imponerende rutene i Trollveggen, Mongejura og Goksøyra (I nabodalen Eresfjorden). 

Men meter for meter er det sportsklatringen i Romsdal som har den høyeste kvaliteten. Det gjelder alt fra den nydelige klatringen på Hornaksla opp til 300 meters høyde til sportsklatrerutene i selve Romsdal, på det kjente klatrefeltet Julsundet i Molde, de flotte og velboltede svaene i Eresfjorden og mange andre nye og tildels mindre kjente klipper. Nå har det endelig kommet en samlet fører for all denne fine klatringen, som favner drøyt 700 ruter på nesten 40 felt i hele området.  Så for alle som vil nyte klatringen i Romsdal ut over de åpenbare alpinturene og de få storveggsturene, så er dette en selvfølgelig bok å ha med seg og bli inspirert av. 

Føreren er utgitt av Romsdal tindegruppe, som er den tradisjonsrike klubben for all klatring i området og som har klart å et godt blikk for å ivareta alt fra alpinklatring til innevegg og konkurranseklatring i norgestoppen. Føreren er laget av Leif Håvar Kvande, som selv var en ivrig utvikler da Hornaksla og andre flotte områder ble utviklet på 80-tallet, og Asgeir Rusti, Anders Sletta og med Eivind Nordeide som prosjektleder og Tommy Skeide på design. Tommy Skeide er vel strengt tatt å regne som sunnmøring, og har laga føreren for Sunnmøre, Molladalen og mer toppturpregede bøker fra Sunnmøre. 

Alt i alt er dette en kvalitetsfører både når det gjelder å få fram rutene, feltene, adkomst og beskrivelser, og litt mer på historie og bakgrunn og klatreetikken i området. 

Hoveddelen av føreren er selvsagt klatrefeltene i og rundt selve Romsdal. Her er det blitt utviklet mange flotte felt de siste tiårene, siden Mjelvahammeren var et av startfeltene for moderne klippeklatring i Norge fra slutten av 70-tallet og Hans Christian Doseth gikk opp noen av de tidligere rutene både på syvergraden og 7+ i overgangen til 80-tallet og åttertallet. For det meste tar føreren med seg de kortere feltene, men tar også med seg selve Hornaksla. Det er en av de finere klippene i Norge for bratt, hyggelig og utfordrende dagsturer fra stort sett naturlig klatring på grad 5-8, sammen med Baugen og Dirdalsveggen mener nå jeg.

Her er det også ruter som kan være tørre når det klassiske romsdalsværet setter inn, enten fordi klatringen er litt lengre opp i dalen eller litt brattere. 

Det er også to andre regioner i føreren, med Molderegionen og Eresfjord. I Molde er det naturlig nok Julsundet som dominerer, et av de klassisk harde byklippene i Norge med alt fra lette ruter til grad 8c. Men også her er det kommet endel nye felt som jeg ikke kjenner, men som ser ut som fine tilskudd. 

I Eresfjord er det særlig utviklingen av de stort sett boltede svarutene opp fra hovedveien på tre ulike svaklipper som har gitt et femtitalls ruter samlet sett. Dette er et område som kan konkurrere med andre svaområder, spesielt hvis man liker boltede ruter på grad 6-7 og med en imponerende fjord og fjellnatur over og under seg. 

Så alt i alt en svært velkommen fører som understreker hvordan Romsdalen kanskje er det mest komplette klatreområdet i Norge på alt fra buldring og sportsklatring til tinderangling og storvegger, og i de siste årene også ryggløping med noen av verdens beste fjelløpere som fast inventar. 

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar